O jak...

Question 1 of 10

Oak po angielsku oznacza

dąb najlepszy do robienia beczek na dojrzewające wino

sosnę z której żywicę wykorzystuje się do produkcji Retsiny

kasztanowiec z którego wyrabia się beczki