J jak...

Question 1 of 10

Jefferson związany jest z

Lafitem

Latourem

Margaux