Do4dych

Głosujemy na najlepsze wino do czterech dych, w lutym wpisane (skomentowane) na SstarWines:
http://www.sstarwines.pl/sample.php?inc=index.php&price_down=0&price_up=...
Wybieramy na tyle win ile chcemy (Add) na koniec raz głosujemy (Vote).

No votes have been recorded for this poll.