Clos

odnosi się do wydzielonej parceli/winnicy, oddzielonej od reszty winnic murem lub w inny sposób
59% (10 votes)
de Vougeot założone zostało przez benedyktynów
35% (6 votes)
musi być odgrodzone murowanym ogrodzeniem
6% (1 vote)
Total voters: 17