Chianti wymawiamy

kianti
95% (21 votes)
sianti
5% (1 vote)
szanti
0% (0 votes)
Total voters: 22