Czy rozumiesz pinota?

Questions:18
Attempts allowed:Nieograniczone
Available:Always
Pass rate:75 %
Backwards navigation:Allowed

Pinot kapryśny jest, pinot weseli się dobrym towarzystwem. Co wiesz o pinocie? Sprawdź się rozwiązując quiz.
Jeśli okazało się, że nie znasz się na winach http://www.sstarwines.pl/drupal-6.10/node/813 nie przejmuj się!
Widocznie sięgasz do złych źródeł wiedzy, zaś wszystkie potrzebne info znajdziesz na http://www.sstarwines.pl
0052206.png